Hadith Rasulullah SAW

Daripada an-Nu'man bin Basyir RA, beliau berkata; Rasulullah SAW bersabda:

"Perumpamaan seseorang Mukmin sesama Mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi seumpama satu badan. Apabila ada salah satu anggota badan yang menanggung kesakitan, maka seluruh badannya akan turut terjaga (tidak akan tidur) dan terasa panas (merasakan sakitnya)."

Thursday, May 05, 2011

A Week

1 Friday - 2 Saturday - 3 Sunday - 4 Monday - 5 Tuesday - 6 Wednesday - 7 Thursday.. That Is A Week Dah Nada Bunyi2.. Ah Well Teruskan Saja Sehingga Kau Puas =)
True To The Bone!
RicHteR

No comments: