Hadith Rasulullah SAW

Beristighfar dan Bertaubat daripada Dosa :

Telah mengkhabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdul Rahman dengan berkata, telah berkata Abu Hurairah RA : Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar (memohon keampunan) dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari lebih daripada tujuh puluh kali."

Monday, May 23, 2011

Just A Thought

Been Following Watching A Lot Videos About The Debate Of Ahmad Deedat And Dr Zakir Naik Bukannya Apa Especially Right Now Us Muslim And Ugama Islam Kitani Being Question And Dihina Selalu.. Ada Baiknya Kitani Perdalamkan Ilmu Kitani Jadi Bila Ditanya Soalan At The Very Least Tani Pandai Menjawapnya Nda Ja Nda Ja..
True To The Bone!
RicHteR

No comments: