Hadith Rasulullah SAW

Beristighfar dan Bertaubat daripada Dosa :

Telah mengkhabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdul Rahman dengan berkata, telah berkata Abu Hurairah RA : Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar (memohon keampunan) dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari lebih daripada tujuh puluh kali."

Friday, May 13, 2011

Inna - 10 Minutes


One Of My Latest Running Track.. Siuk Berabis Especially Bila Udah Ngalih Ngam Lagu Ani On.. Bernyawa Balik Berlusir Hehehe Plus She Is So Hot Awwww Iawaaaaa
True To The Bone!
RicHteR

No comments: