Hadith Rasulullah SAW

Beristighfar dan Bertaubat daripada Dosa :

Telah mengkhabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdul Rahman dengan berkata, telah berkata Abu Hurairah RA : Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar (memohon keampunan) dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari lebih daripada tujuh puluh kali."

Sunday, January 29, 2017

The Monday 23rd Of January 2016
First Day Of Our Leave. Kong! Jalan Baaa. Liat Horse Pleaseeeeeeeeeeee. So My Wife Said Kastah Bang! Off We Go! Cua Tengok Tu Munchkin Jambul Aka Munchkin Kecik Aka Adik Buat Mua Eski Aaa Hahaha.


While Picking Up Nek Mama From Work. Awal Atu Duduk Ya Di Belakang Sama My Wife. Udahnya Atu Datang Clingy Nya. Nada Mau Jauh.

No comments: