Hadith Rasulullah SAW

Beristighfar dan Bertaubat daripada Dosa :

Telah mengkhabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdul Rahman dengan berkata, telah berkata Abu Hurairah RA : Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar (memohon keampunan) dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari lebih daripada tujuh puluh kali."

Tuesday, March 29, 2016

Untitled

AKU 

KAN

BLOG

TADI

THEN

NDA

JADI 

SAL

AKU 

MALAS

MENGAJUT

HAA

HAA 

HAA

No comments: