Hadith Rasulullah SAW

Daripada Abu Ayyub RA bahawa Rasulullah SAW bersabda, “Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, kemudian mengiringi dengan puasa sunat enam hari di bulan Syawal, pahalanya seperti berpuasa setahun”.

Friday, May 27, 2016

Dating On A Sunday


Going To Bandar. Picking Up My Fiancee. Yay Yay! Kita Ngedate!


Stopped By At Telisai Biasalah Batuk Ku Ani Nda Kan Mau Baik. So Beli Gula Gula Then Kejumpaan My Old Classmate Mr Valentino Hehe. Yes That Is His Real Name.


Kedapatan Mengambar Kedia Hahahahaha Skill Bah. Need To Change Tactic Lagi Lapas Ani.


Been Craving For Some Dim Sums. And Hell Yeah I Had Lots Hahahaha Cheat Day?


And Then Just Spent The Rest Of The Day Watching HGTV.

Til My Next Post.. Take Care Everyone!


"Weekend Are Getting Shorter These Days"

No comments: