Monday, October 10, 2016

MAN ANA? (SIAPAKAH AKU?)


MAN ANA?
SIAPAKAH AKU?

Ana in saaltal-qouma 'anni man ana?
Jika ditanya aku tentang siapakah aku?

Ana mu`minun sa a'isyu dauman mu`mina
Akulah mukmin yang akan hidup sebagai mukmin.

Falya'lamil-jami'u 'anni ha huna
Maka ketahuilah semua orang aku di sini.

Lan anhani lan antani lan arkana
Tidak akan terhina atau terpesong maupun cenderung.

Inni ra`aitullaha fi akwanihi
Sesungguhnya Aku melihat Allah dalam ciptaanNya.

Wa sami'tul shautul-haqqi fi qur`anihi
Dan aku dengar suara kebenaran dalam QuranNya.

Wa lamastu hikmatahu wa faidha hana`ihi
Dan aku sentuh hikmahNya dan belai kasihNya.

Fi siratil-mukhtari fi imanihi
Dalam sirah mereka yang terpilih imannya.

Ana mus-hafun yamsyi wa islamun yura
Akulah Mushaf yang berjalan dan Islam diperlihatkan.

Ana nafhatul-ulwiyyatun fauqats-tsara
Akulah angin meniup tinggi atas setiap pelayar.

Al-kaunu li wa li khidmati qad sukhira
Alam ini bagiku dan bagiku khidmat yang telah dimudahkan.

Wa li man ana, ana lilladzi khalaqal-wara
Dan untuk apa aku, aku untuk yang menciptakan semuanya.

Ana kaukabun yahdil qawafila fits-tsara
Akulah bintang yang menunjuk qafilah dalam perjalanan.

Wa ana syihabun idza ra`aitul munkarat
Dan akulah kejora jika kulihat kemungkaran2.

Ma li siwa nafsun ta'uddu 'alasy-syira
Tiada bagiku selain jiwa yang menentang kejahatan.

Qad bi'tuha lillahi wallahusytara

Telah aku jualkannya pada Allah dan Allah membelinya.


No comments: