Hadith Rasulullah SAW

Beristighfar dan Bertaubat daripada Dosa :

Telah mengkhabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdul Rahman dengan berkata, telah berkata Abu Hurairah RA : Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar (memohon keampunan) dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari lebih daripada tujuh puluh kali."

Monday, October 10, 2016

MAN ANA? (SIAPAKAH AKU?)


MAN ANA?
SIAPAKAH AKU?

Ana in saaltal-qouma 'anni man ana?
Jika ditanya aku tentang siapakah aku?

Ana mu`minun sa a'isyu dauman mu`mina
Akulah mukmin yang akan hidup sebagai mukmin.

Falya'lamil-jami'u 'anni ha huna
Maka ketahuilah semua orang aku di sini.

Lan anhani lan antani lan arkana
Tidak akan terhina atau terpesong maupun cenderung.

Inni ra`aitullaha fi akwanihi
Sesungguhnya Aku melihat Allah dalam ciptaanNya.

Wa sami'tul shautul-haqqi fi qur`anihi
Dan aku dengar suara kebenaran dalam QuranNya.

Wa lamastu hikmatahu wa faidha hana`ihi
Dan aku sentuh hikmahNya dan belai kasihNya.

Fi siratil-mukhtari fi imanihi
Dalam sirah mereka yang terpilih imannya.

Ana mus-hafun yamsyi wa islamun yura
Akulah Mushaf yang berjalan dan Islam diperlihatkan.

Ana nafhatul-ulwiyyatun fauqats-tsara
Akulah angin meniup tinggi atas setiap pelayar.

Al-kaunu li wa li khidmati qad sukhira
Alam ini bagiku dan bagiku khidmat yang telah dimudahkan.

Wa li man ana, ana lilladzi khalaqal-wara
Dan untuk apa aku, aku untuk yang menciptakan semuanya.

Ana kaukabun yahdil qawafila fits-tsara
Akulah bintang yang menunjuk qafilah dalam perjalanan.

Wa ana syihabun idza ra`aitul munkarat
Dan akulah kejora jika kulihat kemungkaran2.

Ma li siwa nafsun ta'uddu 'alasy-syira
Tiada bagiku selain jiwa yang menentang kejahatan.

Qad bi'tuha lillahi wallahusytara

Telah aku jualkannya pada Allah dan Allah membelinya.


No comments: