Hadith Rasulullah SAW

Beristighfar dan Bertaubat daripada Dosa :

Telah mengkhabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdul Rahman dengan berkata, telah berkata Abu Hurairah RA : Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar (memohon keampunan) dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari lebih daripada tujuh puluh kali."

Tuesday, June 06, 2017

FRENSHIP - Capsize (feat. Emily Warren)


My Newest Jam. First Time Aku Dangar Lagu Ani I Thought SIA Sang It. I Just Love Emily Warren's Voice Here. Especially The Part I'm Fine. 

No comments: